Beestjes Bestrijding Betuwe

Mijn naam is Wim van Olderen

Ik heb mij gespecialiseerd in Ecologische Rattenbestrijding en in duurzame bestrijding/verdelging van Wespen, Europese-, en Aziatische Hoornaars in de regio Betuwe en omstreken. Ook kan ik u adviseren (en in rustige tijden helpen) bij bestrijding en wering van andere plaagdieren zoals marters, muizen, mieren, kakkerlakken, schimmels en hout aantastende organismen.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van Geïntegreerd Plaagdieren Management (IPM). Hierbij hoort onder andere het nemen van weringmaatregelen, dit om nieuwe overlast te voorkomen.

Ik ben Integer en maak gebruik van een neutrale bedrijfsauto, zonder reclameteksten. U krijgt, zomogelijk, een prijsopgave voor aanvang van werkzaamheden en loopt geen risico op een (dure)verrassing achteraf.

Waarom bestrijding van ratten en hoornaars en wespen?

Ratten, wespen en hoornaars zijn ongewenste gasten in onze bedrijven, dierenverblijven, huizen en tuinen.
Ze kunnen niet alleen schade veroorzaken aan onze eigendommen, maar ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om deze plaagdieren te bestrijden en te weren. In dit artikel vertel ik u over mijn werkwijze om ratten, hoornaars en wespen te bestrijden en te voorkomen.

Rattenbestrijding: de ecologische werkwijze.

Er zijn verschillende manieren om ratten te bestrijden, maar de meest ecologische werkwijze is het schieten van ratten. Dit klinkt misschien wreed, maar het is eigenlijk de meest humane methode om ratten te doden zonder dat er gif of andere chemische middelen aan te pas komen.

Het schieten van ratten mag alleen worden uitgevoerd door een professional die hiervoor speciaal is opgeleid en de benodigde ontheffingen heeft van
Faunabeheer. Het doel van het schieten van ratten is om ze snel en pijnloos te bestrijden, terwijl hierbij het milieu zo min mogelijk wordt belast. Ik gebruik hierbij, desgewenst, loodvrije pellets.

Een ander voordeel van deze methode is, dat andere dieren, zoals o.a. katten en uilen of varkens en koeien, hierbij geen risico lopen op doorvergiftiging door het eten van gedode ratten d.m.v. het lood in pellets of gebruikte biociden. Ook zijn er geen zo genaamde “bijvangsten”, zoals in kooien en vallen nog weleens voorkomt met vogeltjes, egels, katten en beklemde kindervingers……

Hoornaar- en wespenbestrijding.

Hoewel hoornaars relatief zeldzaam zijn in Nederland, kunnen ze toch een gevaar vormen voor mensen die allergisch zijn voor hun steken. Wespen daarentegen zijn een veelvoorkomend probleem tijdens de zomermaanden en kunnen ook agressief worden als ze zich bedreigd voelen.

De meest effectieve manier om hoornaars en wespen te bestrijden is door gebruik te maken van professionele middelen die speciaal zijn ontworpen voor deze plaagdieren. Deze middelen bevatten vaak gifstoffen die snel werken en de insecten binnen korte tijd doden. Ik gebruik hierbij Ficam-D, met lage/correcte dosering. Helaas zijn er geen middelen/manieren om dit op ecologische wijze uit te voeren.

Het gebruik van deze middelen moet echter wel met de nodige voorzichtigheid gebeuren, omdat ze ook schadelijk kunnen zijn voor andere dieren in de omgeving. Het is daarom belangrijk om alleen professionele bestrijders in te schakelen die weten hoe ze deze middelen veilig moeten gebruiken. Vraag gerust naar identificatie, dit kan veel leed/schade voorkomen.

Wering van ratten, hoornaars en wespen.

Naast het bestrijden van ratten, hoornaars en wespen is het ook belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat ze terugkeren. Na of tijdens de bestrijding spreek ik dit met u door voor de situatie ter plaatse.

Hier zijn alvast een aantal tips:

U wordt zo snel als mogelijk geholpen, in geval van ratten overlast is het eerste bezoek gratis. Dit scheelt niet alleen geld, maar geeft ook een geruststellend gevoel, omdat u weet dat er snel iets aan gedaan wordt. Bij hoornaars en wespen krijgt u garantie op het niet stoppen van overlast uit het behandelde nest; gratis nabehandeling. Eventueel verwijder ik het nest voor u en voer dit op de juiste wijze af (ook voor de afvoer van ratten mogelijk).

Dus, als u last hebt van ratten, hoornaars of wespen, aarzel dan niet om mijn professionele hulp in te schakelen. Ik kan u op de juiste manier adviseren over hoe u deze plaagdieren het beste kunt bestrijden en voorkomen.

Conclusie
Ratten, hoornaars en wespen zijn ongewenste gasten in ons huis/bedrijf en tuin/erf/terrein. Door preventieve maatregelen te nemen en professionele hulp in te schakelen wanneer nodig, kun u ervoor zorgen dat deze plaagdieren geen kans krijgen om zich in jouw leefomgeving te vestigen. Kies voor ecologische werkwijzen zoals het schieten van ratten en laat professionele biociden gebruiken bij het bestrijden van hoornaars en wespen. En vergeet niet; u wordt snel geholpen en het eerste bezoek bij rattenbestrijding is altijd gratis!