Rattenbestrijding

Ik bestrijd ratten op de meest ecologische, snelle en humane manier, zonder gebruikmaking van gif.

Ik maak gebruik van hogedruk lucht, voor het afschieten van ratten. Het geweer schiet met de loodvrije kogeltjes met de juiste snelheid en kracht om een rat direct te doden. Ter ondersteuning maak ik gebruik van een nachtzichtkijker met afstandmeter en geluiddemper. Deze manier van (mechanische-,) bestrijding valt in dezelfde categorie als inloopvallen en klemmen. Ik werk na zonsondergang aan rattenoverlast op boerderijen, particuliere landerijen, recreatiegebieden, campings, (jacht-)havens.

In steeds meer gevallen voer ik ook bestrijdingen uit bij particulieren, met een kippen-, of konijnenhok en/of staldieren, die in het buitengebied wonen. Maar ook bij boeren, die zelf soms ook gecertificeerd zijn/waren voor rattenbestrijding met gif. Zij willen het gebruik van rattengif vermijden, vanwege de administratieve rompslomp. Door resistentie en gewenning is dit in veel gevallen ook niet meer effectief. En natuurlijk ook erg milieubelastend en levert gevaar op voor doorvergiftiging waarbij andere (huis)dieren een lijdensweg ondergaan.

Soms werk ik samen met andere ongediertebestrijders, zoals bij een rattenplaag, waar ze geen grip op krijgen. Zij huren mij in om de “oude rotten” weg te schieten, zodat ze met hun reguliere aanpak weer verder kunnen. Ik werk ook steeds meer in dorpen en steden in de achtertuinen van een buurt, op binnenplaatsen achter bedrijven en restaurants en in parken (zoals een recreatiepark, jachthaven, speeltuin, kinderboerderij of dierentuin). Soms voor meerdere (samenwerkende) bewoners met rattenoverlast. Voorwaarde hierbij is wel dat het terrein tijdens het jagen niet toegankelijk is voor publiek. Ik heb de benodigde ontheffingen en verzorg de noodzakelijke meldingen bij Fauna Beheer Eenheid (en zo nodig bij de lokale overheid en politie). 

Na uw melding, waarschijnlijk per whatsapp of voicemail (bij een bestrijding of een verkenning staat mijn telefoon, natuurlijk, uit) neem ik zo snel mogelijk contact met u op, voor een eerste telefonisch kennismaking. We bespreken dan uw rattenprobleem, meestal volgt hierop een bezoek bij daglicht. Dit eerste gesprek en bezoek is vrij van kosten en geheel vrijblijvend. U kunt mij dan laten zien wat en waar er wat aan de hand is, zodat ik een inschatting kan maken van de te behalen resultaten, de verwachte inzet en kosten. Bij deze verkenning krijg ik een idee van hoe de situatie ter plaatse is en wat voor dieren er zich in de omgeving en op het erf kunnen bevinden.

Als hierbij duidelijk wordt, dat er zich een grote(re) hoeveelheid ratten bevinden, wordt zo snel mogelijk, in de meeste gevallen nog diezelfde avond, gestart met de bestrijding. Als er maar weinig of geen waarnemingen zijn, kunnen er mogelijk wildcamera’s en/of klemmen geplaatst worden en/of volgt een nachtelijke observatie om de rattenpopulatie in beeld te brengen met eventueel film/foto’s opnames. De volgende dag krijg u hiervan een rapportage en een inschatting/offerte van de kosten voor de bestrijding. Bij dit tweede bezoek, worden alleen voorrijkosten in rekening gebracht.

Een offerte wordt voorafgaand aan de bestrijding, op maat en situatie gemaakt. Gemiddeld heb ik in drie avonden (over drie weken) 90% van de ratten afgeschoten. Daarna stopt het jagen en maken we de balans op. Ik geef hierbij ook IPM-advies over maatregelen om een nieuwe rattenplaag te voorkomen. Meestal met een instructie over het zelf plaatsen van rattenklemmen, het inrichten van de voeropslag en het weren van ratten door beperking van nestgelegenheid.

Kosten zijn afhankelijk van:

 • Moeten de dode ratten worden verzameld (waar mogelijk). Of is melding via whatsapp voor u voldoende. Wilt u audiovisuele bewijslast hierbij?
 • Voert u de gedode ratten zelf af bij het organisch-, rest-, of chemisch afval? Als u wilt, zorg ik voor het afvoeren.
 • Assisteert u bij gebruikmaking van klembakken/voerplaatsen met vulling/activering/leegmaken.
 • Voert u geadviseerde IPM-maatregelen zelf uit of heeft u mijn assistentie nodig.

Ik breng voorrijkosten per avond in rekening en een bedrag per afgeschoten rat of een bedrag per uur. In bijzondere situaties zijn andere afspraken mogelijk.

Ik lever diensten voor rattenbestrijding, zoals beschreven onder de algemene voorwaarden op deze site. Indicatie op basis van onderstaande tarieven, dit is inclusief alle bijkomende kosten, BTW breng ik niet in rekening, dit scheelt voor particulieren direct al 21%.

 • Voorrijkosten: € 0,30 per kilometer (v.v.), plus € 30,- per uur reistijd. (Gerekend vanuit en terug naar Dodewaard)
 • Een tarief van € 50,- per werkelijk ingezet uur van bestrijding bij duisternis.
 • Een tarief van € 40,- per werkelijk ingezet uur van bestrijding bij daglicht.

of:

 • € 5,- per gedode rat met een minimum van 20 ratten per bestrijdings-sessie van 2 uur.
 • Bedragen zijn standaard inclusief administratie-/materiaal kosten. Het eerste bezoek is altijd gratis.
 • In overleg zijn aangepaste tarieven mogelijk. Bijvoorbeeld: bij grote overlast/afschot is uurtarief met materiaalkosten bespreekbaar.
 • Periodiek onderhoud: Soms is het nodig om af en toe terug te komen om nieuwe overlast voor te zijn. Dan is sprake van periodiek onderhoud. U houdt zelf het initiatief en kunt mij bellen/whatsappen als u merkt dat de rattenpopulatie ondanks de maatregelen toch weer gaat groeien. Ik werk niet met contracten en abonnementen. U bepaalt wat er moet gebeuren en wanneer ik op uw terrein welkom ben.

Rekenvoorbeeld: Als ik vanuit Dodewaard 20 kilometer naar uw woning en een kwartier heen en een kwartier terug moet rijden breng ik (voor kilometers) € 12,-+ (voor reistijd) € 15,- = totaal € 27,- voorrijkosten in rekening.

Als ik in 2 uur 30 ratten afschiet, breng ik naast de voorrijkosten (30 x € 5,-) € 150,- in rekening. Zijn het er maar 1 tot 20, dan reken ik het uurloon (2 x €50,-) € 100,-. Gemiddeld kost een avond van 2 uur ratten bestrijden tussen € 125,- en € 160,- afhankelijk van uw woonplaats en de aanwezige overlast.

Niet ingrijpen en, voor de rat, goede omstandigheden, kan snel leiden tot een plaag, waarbij de kans op ziekten, bedrijfs-, imago-, en economische schade stijgt.

Achtergrondinformatie over ratten:

De twee ratten soorten die wij in Nederland tegen komen zijn de bruine en zwarte rat.

Deze twee soorten kunnen in uw woning of bedrijf veel schade aanrichten.

 • Dit kan door alles te bevuiling met urine en uitwerpselen; ratten hebben geen blaas en laten hun urine lopen.
 • Knaagschade aan o.a. elektra bedrading (kans op brand/storing) en machine-leidingen/bedrading. De knaagtanden van ratten blijven groeien; ze moeten dus knagen.
 • Schade door het eten van voer (ongeveer 25-30gram per rat per dag), hierbij vervuilen ze het voer en kan door nestvorming schimmel of broei ontstaan; delen van voerkuilen kunnen hierdoor onbruikbaar worden.
 • Imagoschade door aanvreten van eindproducten, verspreiding door transport en steeds meer zichtbaarheid door het groeiend aantal ratten.
 • En tot slot, het verspreiden van ziekten zoals, ziekte van Weil, maar ook mkz, varkenspest, ziekte van Aujeszky, trichinosis, vogelgriep, Q-koorts en diverse andere ziekten behoren tot de mogelijkheden.

Bruine rat en zwarte rat

Uiterlijk:

Bruine rat.

 • Rug meestal grijsbruin, buik lichter van kleur, meerdere kleurvariaties zijn mogelijk.
 • Stevige bouw, oren zichtbaar en een vrij stompe snuit.
 • Staart is korter dan het lichaam.
 • 22 tot 30 cm lang, ca. 500 gram zwaar.
 • Uitwerpselen worstvormig.

Zwarte rat.

 • Rug en buik blauwgrijs tot zwart van kleur.
 • Kleurvariaties mogelijk.
 • Slanke bouw, grote oren en vrij spitse snuit.
 • Staart langer dan het lichaam.
 • 14 tot 23 cm lang, ca. 150 tot 250 gram zwaar.
 • Uitwerpselen banaanvormig.

Ontwikkeling:

Bruine rat.

 • Draagtijd 21 tot 23 dagen.
 • Maximaal 15 worpen per jaar.
 • 7 tot 10 jongen per worp.
 • Jongen zijn vanaf 3 maanden geslachtsrijp.
 • Levensduur ca. 1 jaar. (max. 2 tot 3 jaar)

Zwarte rat.

 • Draagtijd 20 tot 24 dagen.
 • Gemiddeld 6 worpen per jaar.
 • 6 tot 10 jongen per worp.
 • Jongen zijn vanaf 3 maanden geslachtsrijp.
 • Levensduur ca. 2 jaar. (max. 4 jaar)

Nog enkele filmpjes die het bekijken waard zijn: